SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br. 38/19 od 17.05.2019. godine, protiv optuženog Dragana Obradovića, Brankice Dupanović i Bogdanke Andrić, zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika

04. 07. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, u krivičnom predmetu protiv optuženih Dragana Obradovića, Brankice Dupanović i Bogdanke Andrić, zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika, rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, optuženog Dragana Obradovića, branioca optuženog Dragana Obradovića, advokata Zdravka Begovića iz Podgorice, oštećenog kao tužioca Miladina Šoća iz Cetinja i punomoćnika oštećene porodice Šoć, advokata Duška Jovovića iz Cetinja, izjavljenih protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br.42/13 od 29.11.2018. godine, donio RJEŠENJE kojim se   uvažavaju žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, oštećenog kao tužioca Miladina Šoća i punomoćnika oštećene porodice Šoć,  optuženog Dragana Obradovića i branioca optuženog Dragana Obradovića, u k i d a  presuda Višeg suda u Podgorici K. br. 42/13 od 29.11.2018. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
                       
            Naime, presudom Višeg suda u Podgorici K.br.42/13 od  29.11.2018.godine u dijelu I izreke, optuženi Dragan Obradović je oglašen krivim zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.
            Istom presudom, u dijelu pod II izreke, optužene Brankica Dupanović i Bogdanka Andrić su na osnovu čl. 373 st. 1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku oslobođene od optužbe da su izvršile krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 u vezi čl. 290 st. 1 Krivičnog zakonika.
 
           Odluka Apelacionog suda CG Kž.br.38/19 od 17.05.2019.godine, sa detaljnim obrazloženjem i razlozima, u najkraćem roku biće istaknuta na Web stranici ovog suda  www.sudovi.me.
 
 
PORTPAROL SUDA
                                            Ivana Perović 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kvž.br.195/19 od 10.06.2019.godine u krivičnom predmetu ekstradicije državljanina Republike Srbije Saše Sinđelica po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

20. 06. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE u krivičnom predmetu ekstradicije osuđenog Saše Sunđelića, u postupku ispitivanja rješenja Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine, shodno čl.19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, na sjednici vijeća održanoj dana 10.06.2019. godine, donio je rješenje kojim se potvrđuje rješenje Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine, kojim je odlučeno: "ODBIJA SE zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj, državljanina Republike Srbije Saše Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, br. 720-04/12-01/155 od 01.06.2017. godine, a radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 21 godinu na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru posl. br. K-46/10 od 28.04.2011. godine zbog izvršenja krivičnog djela protiv života i tijela - teško ubistvo iz čl. 91 tač. 4 Kaznenog zakona Republike Hrvatske i krivičnog djela protiv imovine - teška krađa iz čl. 217 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 216 st. 1 Kaznenog zakona Republike Hrvatske, kao neosnovan."
            Naime, Viši sud u Podgorici je po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbom čl.19 st.1 i 2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore dostavio ovom sudu spise predmeta Kv.br.699/18, kako bi ovaj sud kao drugostepeni ispitao prvostepeno rješenje krivičnog vanraspravnog vijeća.
            U postupku odlučivanja Apelacioni sud Crne Gore je u smislu odredbe čl.19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, zatražio mišljenje od Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore (VDT) koji se u podnesku Ktž.br.61/18 od 14.05.2019. godine izjasnio na način da smatra da Apelacioni sud Crne Gore treba da potvrdi prednje navedeno rješenje Višeg suda u Podgorici Kv.br.699/18 od 22.04.2019. godine.
            Ovaj sud je imajući u vidu prvostepeno rješenje Višeg suda u Podgorici i izjašnjenje Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore (VDT), a po službenoj dužnosti u smislu člana 19 st.2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Crne Gore, potvrdio rješenje Višeg suda u Podgorici kojim je odbio kao neosnovan zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj, državljanina Republike Srbije Saše Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, br. 720-04/12-01/155 od 01.06.2017. godine, a radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 21 godinu na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru posl. br. K-46/10 od 28.04.2011. godine zbog izvršenja krivičnog djela protiv života i tijela - teško ubistvo iz čl. 91 tač. 4 Kaznenog zakona Republike Hrvatske i krivičnog djela protiv imovine - teška krađa iz čl. 217 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 216 st. 1 Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
           Ovo sa razloga  što u konkretnoj situaciji i pored preduzetih radnji sudije za istragu usmjerene u pravcu obezbjeđenja prisustva lica koje se potražuje Saše Sinđelića, on je ostao nedostupan, te sa tog razloga nije mogao biti ni saslušan na okolnosti zbog kojih se potražuje od nadležnih organa Republike Hrvatske, niti mu je mogao biti određen ekstradicioni pritvor, već se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja koje proizilazi iz spisa predmeta utvrđuje da se Saša Sinđelić nalazi u Republici Srbiji, čiji je državljanin i gdje ima prijavljeno prebivalište i boravište. Kako se u konkretnoj situaciji Saša Sinđelić u vrijeme donošenja prvostepene i drugostepene odluke nije nalazio u Crnoj Gori, niti se moglo obezbijediti njegovo prisustvo, niti su se mogle preduzeti sve potrebne radnje koje predstavljaju preduslov za eventualno izručenje lica koje se potražuje, to je u konkretnom i po nalaženju ovog suda, pravilno postupio prvostepeni sud kada je odbio kao neosnovan zahtjev za izručenje Republici Hrvatskoj državljanina Republike Srbije Sašu Sinđelića, po molbi za izručenje Ministarstva Republike Hrvatske.

SAVJETNIK-PORTPAROL SUDA
                                            Ivana Perović 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda u predmetu Kž.br.33/19 od 03.04.2019. godine, protiv optuženog Uroša Jegdića, zbog krivičnog djela teško ubistvo (čl.144 tač. 8 KZCG)

08. 05. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE je u krivičnom predmetu protiv optuženog Uroša Jegdića, zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl.144 tač. 8 Krivičnog zakonika Crne Gore, a rješavajući po žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branioca ovog optuženog, izjavljenim na presudu Višeg suda u Podgorici K.br.112/17 od 05.11.2018.godine, nakon održane javne sjednice, donio presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalbe i potvrđuje presuda Višeg suda u Podgorici, kojom je optuženi Uroš Jegdić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina i kojem su izrečene mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i oduzimanje predmeta.

Presuda Apelacionog suda Kž.br.33/19 od 03.04.2019.godine, sa detaljnim obrazloženjem, u najkraćem roku biće istaknuta na Web stranici ovog suda  www.sudovi.me.
 
Portparol Apelacionog suda CG
Ivana Perović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u krivičnom predmetu protiv osuđenog S. M. i lica na koje je prenijeta imovina R. K. Kvsž.br. 22/2019

04. 03. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, u krivičnom predmetu protiv osuđenog S. M. i lica na koje je prenijeta imovina R. K., koji se vodi po zahtjevu Vrhovnog državnog tužilaštva - Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Kti-S.br.3/15 od 20.11.2017. godine za trajno oduzimanje imovine, rješavajući po žalbama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kti-S.br.3/15 od 12.01.2019. godine i punomoćnika lica na koje je prenijeta imovina R. K., izjavljenih na rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 231/17 od 09.11.2018. godine, donio je rješenje kojim je žalbe odbio kao neosnovane.
 
Bliži razlozi navedne odluke predstavljeni su u rješenju Apelacionog suda CG Kvsz.br. 22/2019 od 04.03.2019. godine koje će, u najkraćem roku, biti objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Savjetnik za odnose sa javnošću

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Odluka Apelacionog suda Crne Gore u predmetu okrivljenog Dragana Đukića Kvsž.br. 1/19

04. 03. 2019.

APELACIONI SUD CRNE GORE, rješavajući po žalbi Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S.br. 90/18 od 24.12.2018. godine, izjavljenoj na rješenje Višeg suda u Podgorici Kvso.br. 35/18 od 18.12.2018. godine, kojim je odlučeno da nema mjesta optužbi protiv okrivljenog Dragana Đukića, zbog krivičnog djela - zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 3 u vezi st. 1 KZ CG, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S.br. 90/18 od 06.08.2018. godine i da se krivični postupak u odnosu na okrivljenog Dragana Đukića obustavlja, donio je rješenje kojim je žalbu odbio kao neosnovanu.
 
Bliži razlozi navedne odluke predstavljeni su u rješenju Apelacionog suda CG Kvsz.br. 1/2019 od 25.02.2019. godine koje će, u najkraćem roku, biti objavljeno na internet stranici suda http://sudovi.me/ascg.
 
Savjetnik za odnose sa javnošću

Ostale informacije