Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:

Marija Radovć - Savjetnica

Tel: +382-20-665-520
Fax: +382-20-665-389
e-mail: marija.radovic@sudstvo.me
 
i njena zamjenica:
 
Biljana Dedić- Savjetnica

Tel: +382-20-665-510
Fax: +382-20-665-389
e-mail: apelacioni.sudcg@sudstvo.me