Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:

Ivana Kovačević, samostalni savjetnik za odnose sa javnošću

Tel: +382-20-665-510
Fax: +382-20-665-520
e-mail: ivana.kovacevic@sudstvo.me
 
i njena zamjenica:
 
Milena Božović, sekretar suda

Tel: +382-20-665-510
Fax: +382-20-665-520
e-mail: milena.bozovic@sudstvo.me