Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:

Ivana Perović
Savjetnik

Tel: +382-20-665-520
Fax: +382-20-665-389
e-mail: ivana.kovacevic@sudovi.me
 
i njena zamjenica:
 
Milena Božović
Sekretar suda

Tel: +382-20-665-510
Fax: +382-20-665-389
e-mail: apelacioni.sudcg@sudstvo.me