Spisak službenika i namještenika u Apelacionom sudu Crne Gore

 1. Milena Božović, sekretarka suda
 2. Ivana Perović, savjetnica za odnose sa javnošću
 3. Anka Kekić, savjetnica
 4. Ivan Bojanić, savjetnik
 5. Biljana Dedić, savjetnica
 6. Marija Radović, savjetnica
 7. Radoš Marinković, savjetnik
 8. Mirjana Ivanović, savjetnica
 9. Nina Ganjola
 10. Darko Božović
 11. Nada Đikanović, upravitelj sudske pisarnice
 12. Tatjana Žarić, tehnički sekretar predsjednika suda
 13. Svetlana Mitrović, samostalna referentkinja za računovodstvo i finansije
 14. Marko Perović, samostalni referent-evidentičar vozač
 15. Darka Marković, samostalna referentkinja-upisničarka
 16. Tatjana Smolović, samostalna referentkinja-upisničarka
 17. Milorad Orović, samostalni referent
 18. Suzana Tiodorović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 19. Maja Tošić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 20. Ljiljana Vrhovski, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 21. Jasminka Šćepanović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 22. Milica Rašović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 23. Mirela Piper Đelević, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 24. Dragica Ilić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 25. Daliborka Komšić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 26. Biljana Boljević, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 27. Filip Lakovć, viši namještenik - portir - telefonista
 28. Vinka Rakočević, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka
 29. Slađana Adžić, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka
 30. Ivana Orović, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka
 31. Irena Ristić, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka
 32. Suzana Đečević,samostalna referentkinja-zapisičarka opraerka