Spisak službenika i namještenika u Apelacionom sudu Crne Gore

 1. Milena Božović, sekretarka suda
 2. Ivana Kovačević, savjetnica za odnose sa javnošću
 3. Anka Kekić, savjetnica
 4. Nina Ojdanić, savjetnica
 5. Ivan Bojanić, savjetnik
 6. Biljana Dedić, savjetnica
 7. Marija Radović, savjetnica
 8. Radoš Marinković, savjetnik
 9. Mirjana Ivanović, savjetnica
 10. Nada Đikanović, upravitelj sudske pisarnice
 11. Tatjana Žarić, tehnički sekretar predsjednika suda
 12. Svetlana Mitrović, samostalna referentkinja za računovodstvo i finansije
 13. Marko Perović, samostalni referent-evidentičar vozač
 14. Darka Marković, samostalna referentkinja-upisničarka
 15. Tatjana Smolović, samostalna referentkinja-upisničarka
 16. Milorad Orović, samostalni referent
 17. Suzana Tiodorović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 18. Maja Tošić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 19. Ljiljana Vrhovski, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 20. Jasminka Šćepanović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 21. Milica Rašović, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 22. Mirela Piper, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 23. Dragica Ilić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 24. Daliborka Komšić, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 25. Biljana Boljević, samostalna referentkinja-zapisničarka operaterka
 26. Đorđije Perović, viši namještenik - portir - telefonista
 27. Vinka Rakočević, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka
 28. Slađana Adžić, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka
 29. Ivana Orović, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka
 30. Irena Ristić, samostalna referentkinja - zapisničarka operaterka