Statistika svih vrsta predmeta

Kretanje svih vrsta predmeta po godinama
Godina Primljeno U radu Rješeno Nerješeno %nerješenih
2005 1539* 1539 639 894 58,08
2006 1158 2052 1257 795 38,74
2007 1286 2081 1473 609 29,26
2008 1517 2126 1639 487 22,90
2009 2011 2498 2008 490 19,61
2010 2213 2703 2494 209 7,73
2011 2211 2420 2154 266 10,99
2012 1682 1948 1820 128 6,57

* Na početku rada suda, aprila 2005, od Vrhovnog suda RCG preuzeto 728 predmeta