Statistika raznih krivičnih "Kr" predmeta

 
 
Godina Primljeno U radu Riješeno Nerješeno
2005 3 3 3 -
2006 5 5 4 1
2007 3 4 4 -
2008 5 5 4 1
2009 5 6 6 -
2010 8 8 7 1
2011 5 6 6 -
2012 3 3 3 -