Statisika maloljetničkih drugostepenih - "Kžm" predmeta

  

 
Godina Primljeno U radu rješeno nerješeno
2005 11 11 1 10
2006 8 18 17 1
2007 11 12 12 -
2008 14 14 13 1
2009 20 21 21 -
2010 8 8 7 1
2011 13 14 13 1
2012 15 16 16 -