Statistika raznih građansko-privrednih "R" predmeta

 
 
 
Godina Primljeno U radu Riješeno Nerješeno
2005 30 30 26 3
2006 23 26 26 -
2007 8 8 7 1
2008 10 11 11 -
2009 21 21 21 -
2010 9 9 9 -
2011 11 11 11 -
2012 6 6 6 -