Sudije Apelacionog suda • Katarina Đurđić

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 08.04.1998 godine
  -pravosudni ispit položila 19.10.2000 godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Ministarstvu pravde od 1998. do 1999. godine
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1999. do 2001. godine
  -za sudiju Privrednog suda u Podgorici izabrana 24.09.2001. godine
  -za sudiju Višeg suda izabrana 30.11.2010. godine
  -za sudiju Apelcionog suda Crne Gore izabrana u decembru 2017. godine
 • Marijana Pavićević

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 1995. godine
  -Pravosudni ispit 1998. godine
   
  Kretanje u službi:
  -Privredni sud u Podgorici sudijski pripravnik i stručni saradnik
  -Za sudiju Privrednog suda Podgorica izabrana u martu 2006. godine
  -Za sudiju Apelcionog suda Crne Gore izabrana u decembru 2017. godine
 • Radmila Mijušković

   Sudija

  sudija -Rođena 10. XII 1953.godine
  -Pravni fakultet završila 1976.godine.
  -Pravosudni ispit položila 1992.godine.
   
  Kretanje u službi:
  -Pripravnički staž odradila u RO „Mermer“ U Danilovgradu od 1976. do1977.godine.
  -Radila na poslovima zastupanja navedene firme pred sudovima od 1977. do 1992.godine.
  -Sudija Osnovnog suda u Danilovgradu od 1992. do 2005.godine.
  -Sudija Apelacionog suda od aprila 2005.godine.
 • Lidija Ivanović

   Sudija

  sudija -Rođena 23. XII 1956.godine
  -Pravni fakultet završila1979.godine.
  -Pravosudni ispit položila 1981.godine.

  Kretanje u službi:
  -Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Titogradu,
  -Stručni saradnik u Opštinskom sudu u Titogradu,
  -Sudija Opštinskog suda u Titogradu od 1983. do 1987.godine,
  -Sudija Privrednog suda u Podgorici od 1987. do 2005.godine,
  -Za sudiju Apelacionog suda izabrana u martu 2005.godine.
 • Milić Međedović

   Sudija

  sudija -Rođen 10. III 1954.godine
  -Pravni fakultet završio 1977.godine.
  -Pravosudni ispit položio 1980.godine.

  Kretanje u službi:
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću od 1978. do 1980.godine.
  -Sudija Osnovnog suda u Nikšiću od 1981. do 1990.godine.
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 1990. do 1994.godine.
  -Advokaturom se bavio od 1994. do 1995.godine.
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 1995. do 1999.godine.
  - Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici od 1999. do 2003.godine.
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 2003. do 2009.godine.
  -Za sudiju Apelacionog suda izabran u decembru 2009.godine.
 • Zoran Smolović

   Sudija

  sudija -Rođen 19. XI 1955.godine
  -Pravni fakultet završio 1978.godine.
  -Pravosudni ispit položio 1981.godine.

  Kretanje u službi:
  -Sudijski pripravnik Opštinskog suda u Bijelom Polju,
  -Sudija Opštinskog suda u Bijelom Polju od 1982. do 1986.godine,
  -Sudija Okružnog-Višeg suda u Bijelom Polju od 1986. do 2002.godine,
  -Sudija Ustavnog suda Crne Gore od 2002. do 2010.godien,
  -Za sudiju Apelacionog suda izabran u januaru 2011.godine.
 • Seka Piletić

   Sudija

  sudija -Rođena 05. I 1962.godine
  -Pravni fakultet završila 1984.godine.
  -Pravosudni ispit položila 1986.godine.

  Kretanje u službi:
  -Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Titogradu,
  -Stručni saradnik u Opštinskom sudu u Titogradu,
  -Sudija Osnovnog suda u Podgorici od 1989. do 2001.godine,
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 2001. do 2010.godine,
  -Za sudiju Apelacionog suda izabrana u martu 2010.godine.
 • Ramo Striković

   Sudija

  sudija -Rođen 15. IV 1958.godine,
  -Pravni fakultet završio 1985.godine,
  -Pravosudni ispit položio 1989.godine,

  Kretanje u službi:
  -Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu za prekršaje u Bijelom Polju,
  -Sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju od 1990. do 2004.godine,
  -Sudija Višeg suda u Bijelom Polju od 2004. do 2010.godine,
  -Za sudiju Apelacionog suda izabran u martu 2010.godine.
 • Dragiša Rakočević

   Sudija

  sudija -Rođen 14. X 1956.g. Lipovo - Opština Kolašin
  -Pravni fakultet završio u Podgorici 1980.godine
  -Pravosudni ispit položio 1989.godoine
   
   Kretanje u službi:
  -1981-1986.g. SOUR „Raketa“
  -1986-1988.g. OOUR „Maganik“
  -1988-1989.g. Radna zajednica zajedničke službe Kolašin
  - u toku 1990.g. „Jugopromet“ Titograd
  -1990-1992.g. advokat
  -1992-2000.g. sudija Osnovnog suda u Kolašinu
  -2000-2008.g. sudija Osnovnog suda u Podgorici
  -2008-2012.g. sudija Višeg suda u Podgorici
  -11.04.2012.g. izabran za  sudiju Apelacionog suda Crne Gore
 • Milenka Žižić

   Sudija

  sudija -Rođena 16. I  1963.godine
  -Pravni fakultet završila 1986.godine.
  -Pravosudni ispit položila 1990.godine.
   
  Kretanje u službi:
  -Sudija Osnovnog suda u Nikšiću od 1991. do 2006.godine.
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 2006. do 2014.godine.
  -Sudija Apelacionog suda Crne Gore od 10.01.2014.godine.
 • Nevenka Popović

   Sudija

  sudija
  Sudija
  - Rođena 10. V 1961.godine
  -Pravni fakultet završila 1988. godine
  -Pravosudni ispit položila 1992. godine
   
  Kretanje u službi:
  -Sudijski pripravnik i stručni saradnik u Privrednom sudu u Podgorici od 1990. do 1995.godine
  -Stručni saradnik u privrednom odjeljenju i sekretar  Vrhovnog suda RCG od 1995. do 2005.godine
  -Sudija Privrednog suda Podgorica od 2006. do 2014.godine
  - Za sudiju Apelacionog suda Crne Gore izabrana u februaru 2014.godine
 • Ratko Ćupić

   Sudija

  sudija -Rođen 06. I 1954.godine
  -Pravni fakultet završio 1977.godine.
  -Pravosudni ispit položio 1986.godine.

  Kretanje u službi:
  -Pripravnik u preduzeću „VUP“ Danilovgrad od 1877. do 1978.godine,
  -Rukovodilac odjeljenja za pravne poslove u IGM Radoje Dakić  Podgorica od 1978. do 1987.godine,
  -Predsjednik i sudija Opštinskog suda za prekršaje u Danilovgradu od 1987. do 1992.godine,
  -Predsjednik i sudija Osnovnog suda u Danilovgradu od 1992. do 2009.godine,
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 2009. do 2014.godine,
  -Za sudiju Apelacionog suda izabran u julu  2014.godine.