Seminar na temu: 'Porodični zakon - izmjene i dopune'
Održan sastanak sa Vrhovnim državnim tužiocem Crne Gore i predsjednikom Tužilačkog savjeta g-dinom Ivicom Stankovićem
Organizovan peti (V) modul iz Programa obuke o pravu EU pod nazivom 'Uzajamno priznavanje i izvršenje, instrumenti za priznavanje i izvršenje u građanskim i privrednim stvarima u okviru EU pravosudne
Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Advokatske komore Crne Gore.
Organizovana konferencija na temu: 'Mišljenja Konsultativnog vijeća Evropskih sudija (CCJE)“.

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: