Seminar na temu: 'Zakon o parničnom postupku'
Početni sastanak povodom implementacije kursa učenja na daljinu (e-learning) za crnogorske sudije i državne tužioce, na temu: 'Krivična djela počinjena iz mržnje i govor mržnje'
Sastanak sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom i predsjednikom Sudskog savjeta prof. dr Mladenom Vukčevićem
Seminar na temu: 'Porodični zakon - izmjene i dopune'.
Seminar na temu:"Glavni pretres, priprema i rukovođenje glavnim pretresom i izrada presude"

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: