Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce
Održan prvi sastanak Radne grupe za izdradu Strategije i Akcionog plana Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Održana XIV sjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Studijska posjeta Europa-a Institutu Univerziteta u Sarbrikenu
Konferenciju na temu: 'Sporazum o priznanju krivice'

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: