21 Generalna Skupština Evropske mreže za obuku u pravosudju (EJTN)
II sastanak Upravnog odbora za Horizontalni program
Okrugli sto na temu: "Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori"
Organizovana Konferencija o ratnim zločinima
Održan sastanak posvećen temi: ' Obuka u pravosuđu u zemljama zapadnog Balkana: Uloga institucija za obuku u izboru/imenovanju i napredovanju sudija i državnih tužilaca'

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: