Seminar na temu: 'Član 10. Evropske Konvencije o ljudskim pravima - Sloboda izražavanja'
Sastanak Radne grupe za pravosuđe i predstavnike institucija za obuku u pravosuđu Zapadnog Balkana
Seminar na temu: “Upravljanje trening ciklusom (TCM) i analiza potreba za obukama za sudije i tužioce (TNA)”
Druga obuka na temu: “Zločini iz mržnje - obuka za predstavnike pravosuđa”
Studijsku posjetu za 10 crnogorskih sudija Evropskom sudu za ljudska prava

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: