Studijska posjeta Pravnom fakultetu u Ljubljani.
Seminar na temu: "Primjena savremenih forenzičkih standarda u pravosuđu (prikupljanje dokaznog materijala, DNK analiza, uviđaj, PEH vještačenja)'
Studijskoj posjeti Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu
Studijska posjeta Višem sudu u Strazburu i Savjetu Evrope.
Potpisan Memorandum o saradnji Centra za obuku u sudstsvu i državnom tužilaštvu i Komore javnih izvršitelja

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: