Regionalni seminar za sudije na temu: 'Praktična pitanja u okviru pravosudne saradnje u građanskim, privrednim i porodičnim stvarima'
Četvrti regionalni forum vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi
Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce - Sudijske i tužilačke vještine
TAIEX ekspertska misija o djelotvornom pravnom sredstvu
Seminar na temu 'Međunarodne finansijske istrage'

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: