Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Notarske komore Crne Gore.
Seminar na temu: "Mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog za nesmetano vodjenje krivičnog postupka sa aspekta primjene EKLJP i prakse suda za ljudska prava u Strazburu"
Održana predavanja u okviru trećeg dana modula teorijskog dijela inicijalne pod nazivom: IV MODUL – krivični postupak
Seminar na temu: ‘’Integrisane istrage usmjerene na borbu protiv korupcije'
Organizovana četvrta obuka na temu: 'Obuka o zabrani mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja'

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: