Seminar na temu: 'Mjere tajnog nadzora sa aspekta zaštite ljudskih prava prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima'
Seminar na temu.'Posredovanje u građanskim i imovinskim predmetima'
Regionalni seminar za sudije na temu: 'Praktična pitanja u okviru pravosudne saradnje u građanskim, privrednim i porodičnim stvarima'
Četvrti regionalni forum vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi
Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce - Sudijske i tužilačke vještine

Kalendar aktivnosti:

Odaberite datum za koji želite vidjeti aktivnosti: