Linkovi


CRNA GORA

Vlada Crne Gore

 
 
 

Službeni list  Crne Gore

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

Institut za medije Crne Gore

 
 
 
 
 
 
EVROPA I SVIJET 
 
(Centar za pružanje pravne pomoći u pogledu zaštite ljudskih prava u Evropi, London-AIRE Centar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(United States Agency for International Development-USAID)

Konsultativno vijeće evropskih sudija
 

MEDJUNARODNI SUDOVI
 

MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE

Evropska unija
 
 
 
 
INSTITUCIJE ZA OBUKU SUDIJA I TUŽILACA I
MEDJUNARODNE MREŽE INSTITUCIJA ZA OBUKU SUDIJA I TUŽILACA
 
(na stranici ove mreže su objavljeni kontakt podaci svih evropskih institucija za obuku sudija i tužilaca-članica mreže)