Evropska mreža za pravosudnu obuku (EJTN)

The European Judicial Training Network (EJTN)

Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije je dobio status posmatrača u Evropskoj mreži za pravosudnu obuku/EJTN.
To je jednoglasno odlučeno na 16 Generalnoj skupštini Evropske mreže za pravosudnu obuku, 6. i 7. juna 2013. godine u Dablinu, u okviru Irskog predsjedavanja Evropskoj uniji. Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije je treća crnogorska pravosudna institucija koja je stekla status posmatrača u evropskim pravosudnim mrežama, u skladu sa preporukom Evropske komisije iz izvještaja o skriningu za poglavlje 24. Status posmatrača u Evropskoj mreži za pravosudnu obuku doprinijeti unaprjeđenju sistema edukacije u crnogorskom pravosudu, što je jedan od ključnih ciljeva pravosudne reforme u Crnoj Gori, kao i da će Centar za edukaciju biti pouzdan partner u ovoj evropskoj pravosudnoj mreži.

EJTN su osnovale škole za stručno usavršavanje sudija i druge institucije zadužene za stručno usavršavanje u pravosuđu država članica Evropske unije s ciljem uspostavljanja saradnje i razmjene iskustava među školama, ali i pravosudnim sistemima država članica. Mreža je u početku djelovala kao neprofitna međunarodna organizacija u skladu sa belgijskim zakonodavstvom na temelju Povelje usvojene u Bordeauxu 13. septembra 2000.

Statut EJTN-a je prihvaćen 8. juna 2000., a od juna 2005., EJTN ima i stalni Sekretarijat sa sjedištem u Bruxellesu, koje je zaduženo za upravljanje radom Mreže.
Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije je u februaru 2013. godine, aplicirao za status  posmatrača u Evropskoj mreži za pravosudnu obuku /EJTN


Sledeći link vodi na njihovu stranicu: http://www.ejtn.eu