HELP Program Savjeta Evrope

HELP program Savjeta Evrope- program za obuku sudija i tužilaca u oblasti ljudskih prava

http://help.ppa.coe.int/