Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) Misija u Crnoj Gori

http://www.osce.org/montenegro