Sistematizacija Sekretarijata CentraPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu