Upravni odbor Centra • Senka Danilović

   sudija Višeg suda u Podgorici

  sudija Predsjednica Upravnog odbora Centra
 • Sanja Jovićević

   državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici

  sudija zamjenica predsjednice Upravnog odbora
 • Vesna Begovic

   sudija Vrhovnog suda Crne Gore

  sudija Član Upravnog odbora Centra
 • Petar Kapuci

   državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu

  sudija Član Upravnog odbora Centra
 • Marijana Laković - Drašković

   generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde

  sudija Član Upravnog odbora Centra, predstavnica Ministarstva pravde
 • Prof. dr Milan Marković

   redovni profesor Univerziteta Crne Gore

  sudija Član Upravnog odbora Centra, predstavnik Crnogorske akademija nauka i umjetnosti
 • Antonio Brajović

   advokat

  sudija Član Upravnog odbrora Centra, predstavnik Advokatske komore Crne Gore