Programi CentraProgram za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca sa planom realizacije za 2017. godinu

Program za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca

Program za kontinuiranu obuku za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju manje od četiri godine

Program za kontinuiranu obuku za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju više od četiri godine