PublikacijeAlternativni načini rješavanja sporova

Izvršenje sudskih odluka u CG i EU

Pravo svojine u pravnom poretku CG i EU

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU - CRNOGORSKO ISKUSTVO I PRAKSA

Priručnik za stručnjake i donosioce odluka o pravosudnim pitanjima koja uključuju djecu žrtve i svjedoke krivičnih djela