Na modulu inicijalne obuke obrađena tema: Zloupotreba procesnih prava i njeno sprječavanje

24. 11. 2017.

- 24. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru četvrtog dana obuke na modulu pod nazivom II MODUL - Procesno pravne teme, građanskopravna oblast. Teme modula su: »Pripremanje glavne rasprave; dostavljanje; pripremno ročište; ročište za glavnu raspravu; dokazi, izvodjenje dokaza i ocjena dokaza; zloupotreba procesnih prava i njeno sprječavanje », a predavač je g.đa Nataša Božović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.

 Modul obuke posvećen radnjama dokazivanja u krivičnom postupku

23. 11. 2017.

- 23. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru prvog dana obuke na modulu pod nazivom III MODUL - Procesno pravne teme, krivičnopravna oblast. Teme modula su: »Radnje dokazivanja: pretresanje stana, stvari i lica; saslušanje okrivljenog; svjedok; uviđaj i rekonstrukcija; vještačenje; primjena Zakona o DNK registru; fotografije i audio vizuelni snimci; mjere tajnog nadzora», a predavač je g. Miloš Šoškić, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.

 Započeto sa realizacijom VI Modula iz teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije za prekršaje

22. 11. 2017.

- 22. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije za prekršaje, održan prvi dan obuke u okviru šestog (VI) Modula čije teme su: «Postupak prema maloljetnicima (prekršajne sankcije, vaspitne mjere, novčane kazne) sa posebnim osvrtom na zabranu sudjenja u odsustvu i primjene načela oportuniteta; posebni izazovi i razvijanje vještina za djelotvoran rad sa maloljetnim licima kao učesnicima u prekršajnom postupku; forenzčki intervju». Predavač na modulu je g.đa Danka Ivanović Đerić, državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Modulu je prisustvovala kandidatatkinja za sudiju za prekršaje.Modul: Prekršaj u produženom trajanju

21. 11. 2017.

- 21. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije za prekršaje, održan peti dan obuke u okviru petog (V) Modula čije teme su: «Prekršaj u produženom trajanju ». Predavač na modulu je g.đa Vesna Šćepanović, sudija Višeg suda za prekršaje Crne Gore. Modulu je prisustvovala kandidatatkinja za sudiju za prekršaje.

 Konferencija “Upotreba crnogorskog krivičnog zakonodavstva u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.“

20. 11. 2017.

- 20. i 21. novembar 2017. godine - Budva, INL Program vladavine prava u okviru Ambasade Sjedinjenih Država, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, organizovao Konferenciju pod nazivom “Upotreba crnogorskog krivičnog zakonodavstva u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.“ U uvodnom dijelu učesnike konferencije su pozdravile Nj.E. Margaret Uehara, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori i gđa Maja Miloševič, direktorica Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Konferencija je bila usmjerena na aktuelna pitanja kada je oblast borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u pitanju, takođe je poslužila kao platforma za raspravljanje o relevantnim slučajevima među tužiocima iz regiona, kao i sticanju novih znanja kroz razmjenu najboljih praksi. Predavači na skupu su bili američki, regionalni i domaći eksperti: g. Erik Larson, INL stalni pravni savjetnik, Ambasada SAD u Podgorici; g. Saša Čađenović, specijalni tužilac, Specijalno državno tužilaštvo; g. Ijan Ričardson, Pomoćnik državnog tužioca u SAD, Istočni Okrug Nju Jork;        Det. Piter Bekman, Policija Nju Jorka, službenik Operativne grupe za borbu protiv terorizma; Specijalni Agent Kristofer Bielo, Federalni biro za istrage, Kancelarija za grad Vašington; g. Dubravko Čampara, Državni tužilac, Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine; g. Elez Blakaj, zamjenik specijalnog tužioca, Specijalno državno tužilastvo Republike Kosovo; g. Kris Engels, Direktor, Komisija za međunarodnu pravdu i odgovornost; g. Majkl Miezianka, Oficir za vezu njujorške policije, Doha, Katar. Konkretne teme sesija Konferencije su bile sledeće: I Sesija: Uvod/Trenutno stanje stvari u Crnoj Gori: Aktuelna pitanja iz oblasti borbe protiv terorizma i boraca na stranim ratištima iz Jugoistočne Evrope; Iskustvo crnogorskog državnog tužilaštva u upotrebi krivičnog zakonodavstva u borbi protiv terorizma; II Sesija: Najbolje prakse iz SAD u borbi protiv terorizma: Istražiteljske i tužilačke tehnike u borbi protiv terorizma, uključujući studiju slučaja; Saradnja sa organima SAD u slučajevima borbe protiv terorizma; III Sesija: Najbolje prakse u regionu u upotrebi krivičnog zakonodavstva u borbi protiv terorizma: Iskustvo BiH u borvi protiv terorizma; Iskustvo Republike Kosovo u borbi protiv terorizma; IV sesija: Novi trendovi i međunarodna saradnja: Aktuelni trendovi u borbi protiv fenomena stranih terorističkih boraca; Međunarodna saradnja u borbi protiv terorizma, uključujući studiju slučaja. Skupu je prisustvovalo 30 učesnika (4 sudije i 2 savjetnika, 3 državna tužioca i 2 savjetnika, 8 službenika Uprave policije, 2 predstavnika Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, 2 predstavnika Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i 5 predstavnika ostalih institucija).Ostale informacije