Održana XIV sjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

18. 07. 2017.


 

- 18. jul 2017. godine - Podgorica, održana XIV sjednica Upravnog odbora Centra. Dnevni red sjednice, odnosio se na: Usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Upravnog odbora Centra; Razmatranje Izvještaja o procjeni kapaciteta i potreba Centra i mapa puta za pripremu Strategije i Akcionog plana za sprovodjenje Zakona iz 2015. godine, koji je pripremljen od  strane eksperata Savjeta Evrope Dragomira Jordanova i Bojane Franović, kroz projekat Savjeta Evrope ''Odgovornost u pravosudnom sistemu''; Program obuke pripravnika; Sprovedene i planirane aktivnosti Centra; Utvrdjivanje spiska mentora; Tekuća pitanja iz rada Centra. Sjednici su prisustvovali  Senka Danilović, sudija Višeg suda u Podgorici i predsjednica Upravnog odbora Centra, Petar Kapuci, državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu CG i član Upravnog odbora Centra, Antonio Brajović, advokat iz Podgorice i član Upravnog odbora Centra, Sanja Jovićević, državni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu i član Upravnog odbora Centra, Milan Marković, redovni profesor Univerziteta Crne Gore i član Upravnog odbora Centra, Maja Milošević, direktorica Sekreterijata Centra, Marina Pejović, načelnica Odjeljenja za inicijalnu obuku, Maša Adžić, načelnica Odjeljenja za kontinuiranu obuku i Vuk Mandić, načelnik Službe za opšte poslove i finansije.Konferenciju na temu: 'Sporazum o priznanju krivice'

11. 07. 2017.

- 11. i 12. jul 2017. godine - Kolašin, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji i uz podršku Ambasade SAD u Podgorici tj. Biroa Stejt Departmenta za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenje zakona (INL Program), organizovao Konferenciju na temu: ''Sporazum o priznanju krivice''. Učesnici ove dvodnevne konferencije bili su: sudije, državni tužioci, advokati i predstavnici Ministarstva pravde. Konferencija je imala za cilj da međunarodni stručnjaci podijele svoje znanje i iskusto kada je u pitanju primjena sporazuma o priznanju krivice sa predstavnicima crnogorskog pravosuđa, kao i da se ukaže na eventualne poteškoće u vezi primjene ovog instituta i kako ih otkloniti, kao i na moguće preporuke u smislu  zakonskih izmjena kada je ovaj institut u pitanju. U uvodnom dijelu Konferencije učesnike su ispred organizatora skupa pozdravili dr. B. Bix Aliu, otpravnik poslova, Ambasada SAD u Podgorici, g-đa Nataša Radonjić, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministartsvu pravde i g-đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Predavači su bili međunarodni eksperti iz SAD i iz regiona, koje je obezbijedila Ambasada SAD:  g. Erik Larson, INL stalni pravni savjetnik, Ambasada SAD u Podgorici; g. Kurt McKenzie, viši specijalni tužilac, Federalni istražni biro; g. Dave Stevens, američki advokat odbrane (bivši američki tužilac i tužilac u EULEX-u) Vašington; g. Edward Lee, sudija suda u Santa Klari, Kalifornija; g. Greg Brown, sudija Upravnog suda, Kalifornija; g-đa Marguerite Sullivan, američki ekspert za odnose sa javnošću; g. Ibro Bulić, državni tužilac, Državno tužilaštvo BiH, kao i domaći predavač Mira Samardžić, specijalna tužiteljka. Konkretnije teme o kojima se govorilo i diskutovalo bile su sledeće: Sesija 1: Uvod / Trenutna situacija u Crnoj Gori; Opšti principi u vezi sporazuma o priznanju krivice; Moguće izmjene Zakonika o krivičnom postupku; Iskustvo crnogorskih tužilaca u primjeni sporazuma o priznanju krivice; Sesija 2: Primjeri američke dobre prakse u primjeni sporazuma o priznanju krivice - Dio I; Opšti principi i iskustvo SAD u korišćenju sporazuma o priznanju krivice tokom istrage i gonjenja; Stavovi odbrane o upotrebi sporazuma o priznanju krivice; Sesija 3: Primjeri američke dobre prakse u primjeni sporazuma o priznanju krivice -Dio II; Stavovi američkih tužilaca i sudija o upotrebi sporazuma o priznanju krivice; Sesija 4: Novine u u primjeni sporazuma o priznanju krivice; Upotreba sporazuma o priznanju krivice kako u upravnim postupcima povodom konfiskacije imovine i odlučivanja o svojini, tako i u postupcima po mjerama bezbednosti po krivičnom zakoniku; Odnosi sa javnošću i primjena sporazuma o priznanju krivice; Sesija 5: Iskustva Bosne i Hercegovine u upotrebi sporazuma o priznanju krivice i moguća pravne reforme; Korišćenje sporazuma o priznanju krivice u Bosni i Hercegovini; Put naprijed: Moguće reforme Zakonika o krivičnom postupku i ostalih zakona u vezi primjene sporazuma o priznanju krivice. Konferenciji je prisustvovalo 27 učesnika (7 sudija, 12 državnih tužilaca, 6 advokat, savjetnik u Sudskom savjetu i predstavnik Ministarstva pravde).         Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce@

07. 07. 2017.


- 7. jul 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi:»Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti«. Predavač na modulu je bio g-din Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

06. 07. 2017.

 

- 6. jul 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi: »Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, privatnost doma i prepiske«. Predavač na modulu je bila g.đa Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).Seminar na temu: 'Član 10. Evropske Konvencije o ljudskim pravima - Sloboda izražavanja'.

05. 07. 2017.

- 5. i 6. jul 2017. godine - Kolašin, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru JUFREX Projekta (zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom "Jačanje pravosudne ekpertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi''), organizovao seminar na temu: ''Član 10. Evropske Konvencije o ljudskim pravima - Sloboda izražavanja''. Opšti cilj pomenutog zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope je promovisanje sloboda izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Savjeta Evrope, sa posebnim akcentom na pravosuđe u Jugoistočnoj Evropi. Vođeni istim seminar je bio usmjeren na unapređenje znanja sudija i držanih tužilaca u primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju zaštita slobode izražavanja. Predavači na seminaru su bili sudije i državni tužioci, koji su prošli obuku za predavače u okviru projekta, kao i ekspert Savjet Evrope: Miraš Radović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Mirjana Vlahović, sudija Višeg suda u Podgorici, Snežana Vukčević, sudija Višeg suda u Podgorici, Miloš Šoškić, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i Konul Gasimova, ekspert Savjeta Evrope. Konkretnije teme o kojima se govorilo i diskutovalo bile su sledeće: Problematizacija (predstavljanje statistike - nacionalne i ELJSP); Ključne komponente slobode izražavanja (značaj slobode izražavanja, zaštićeni oblici slobode izražavanja, uloga medija u ostvarivanju slobode izražavanja, nacionalni i međunarodni pravni okvir); Pozitivne obaveze države u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje slobode izražavanja u skladu sa stanradima Saveta Evrope; Uvod u ograničenja (kroz analizu konkretnog slučaja i predstavljanje ključnih načela kada je u pitanju ograničavanje ovog prava); TRODJELNI TEST, Primjena trodjelnog testa; UVOD U KONCEPT (upoznavanje učesnika sa odnosom između prava na privatnost i slobode izražavanja, pojma  časti i ugleda, normativni okvir u domaćem i međunarodnom pravu i odvraćajući efekat); Primjena pravnih standarda (studija slučaja); Kleveta i javne ličnosti (pojam privatnog zivota javnih ličnosti,  odgovornost novinara, dužna pažnja, piramida prema ESLJP); Sloboda izražavanja i govor mržnje; Studija slučaja (govor mržnje); Sloboda izražavanja i internet (uvodni dio); Sloboda izražavanja i internet (govor mržnje); Studija slučaja (internet). Seminaru je prisustvovalo 22 učesnika (17 sudija i 5 državnih tužilaca).Ostale informacije