Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudija i kandidate državne tužioce

06. 04. 2017.

 - 6. i 7. april 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održani treći i četvrti dan obuke u okviru modula pod nazivom: »Koncept prava /vladavina prava, organizacija i funkcionisanje pravosudnog sistema«. Predavač na modulu je bila g-đa Nataša Radonjić, Direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija/ Ministarstvo pravde CG, a modulu je prisustvovalo svih sedam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i tri kandidata za sudije. Konkretnije teme ovog modula se odnose na: Koncept prava i vladavinu prava; Organizaciju i funkcionisanje pravosudnog sistema; zatim tema, Sudija i državni tužilac i društvo – odnosi sa javnošću; Etički kodeks sudija i Etički kodeks državnih tužilaca
Ostale informacije