Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Udruženju sudija Crne Gore donirane knjige

23. 06. 2014.

Centar za edulkaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore duguje posebnu zahvalnost Doc. dr. Mijatu Jocoviću, docentu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i autoru knjige’’Zloupotreba insajderskih informacija na tržištu vrijednosnih papira – pravni aspekti’’, na doniranim knjigama Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Udruženju sudija Crne Gore.
 
Monografija pod nazivom ’’Zloupotreba insajderskih informacija na tržištu vrijednosnih papira – pravni aspekti’’, predstavlja jedinstvenu publikaciju na ovim prostorima, jer se na sveobuhvatan način bavi pitanjima koje predstavljaju vrlo važan aspekt u sprečavanju zloupotreba na tržištu kapitala tj. privrednog poslovanja. Kao što stoji i u predgovoru ove monografije, vrijeme u kojem živimo sa pravom se može nazvati era informacija. Informisanost predstavlja znanje, a znanje znaci moć.
 
Kako sam autor navodi krajnji cilj ove publikacije je da se kroz uporednu analizu sudske prakse pruži pomoć svim licima koja se mogu javiti u ulozi tužioca. Takođe, navedena je i sadržina tužbenih zahtjeva i činjenice koje se moraju dokazati u pojedinim postupcima. Ovo je od naročite važnosti kada je naša zemlja u pitanju, jer nije dovoljno zaživjela sudska praksa u dijelu prava vrijednosnih papira.
 
Ovaj poklon smatramo veoma vrijednim, jer je izdavanje i distribuiranje sudovima i tužilaštvima određenih materijala i publikacija, jedan od oblika edukacije koji omogućava sudijama i tužiocima da se na neposredan način upoznaju sa njihovom sadžinom i prošire svoja znanja.
 
Još jednom se zahvaljujemo dr. Jocoviću na ovako vrijednom poklonu za koji smatramo da će koristiti budućem radu nosilaca pravosudne funkcije.
 

 


  • fotoOstale informacije