Druga obuka na temu: “Zločini iz mržnje - obuka za predstavnike pravosuđa”

24. 11. 2017.

- 24. novembar 2017. godine  - Podgorica, Misija OEBS-a u Crnoj Gori  i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizovali drugu, od tri planirane obuke u 2017. godine, na temu “Zločini iz mržnje - obuka za predstavnike pravosuđa”.  Obuka je bila osmišljena tako da se sudijama i državnim  tužiocima obezbijedi ekspertiza koja je vezana za koncept zločina iz mržnje, što uključuje između ostalog definiciju ovog koncepta, njegove posebnosti, upoznavanje sa međunarodnim pravnim normama i praksom Evropskog suda za ljudska prava i Komiteta Ujedinjenih nacija, kao i domaćim zakonodavstvom, praksom i tumačenjem u ovom pogledu. Predavači su bili istaknuti predstavnici sudske i tužilačke vlasti koji su prethodno prošli odgovarajuće obuke i imaju iskustva kako na polju zločina iz mržnje, tako i kao predavači g. Miroslav Turković, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica i gđa Željka Jovović, sutkinja Osnovnog suda Podgorica. Konkretnije teme obuke su bile sledeće: Pojam i koncept zločina iz mržnje; Pravni okvir i krivičnopravna zaštita u slučajevima zločina iz mržnje u Crnoj Gori; Krivičnopravno gonjenje u slučajevima zločina iz mržnje u Crnoj Gori i studija slučaja.

Ostale informacije