I Modul Programa obuke za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju više od četiri godine

16. 03. 2016.

16. i 17. marta 2016. godine, u Podgorici, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizovao je I Modul Programa obuke za sudije, odnosno državne tužioce koji funkciju obavljaju više od četiri godine. Modul je posvećen Zakoniku o krivičnom postupku i to procesno pravnim temama: radnje policije i tužilaštva u izvidjaju i istrazi, odlaganje krivičnog gonjenja i odbacivanje krivične prijave iz razloga pravičnosti, troškovi krivičnog postupka, mjere za obezbjedjenje prisustva okrivljenog za nesmetano vodjenje krivičnog postupka (mjere nadzora, jemstvo i pritvor), mjere tajnog nadzora i zaštita prava na privatnost, sudsko obezbjeđenje dokaza. Predavači na obuci su bili: Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda CG, Miloš Šoškić, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

 Ostale informacije