Inicijalna obuka: dan obuke u okviru petog (V) Modula sa temom Carinski i poreski prekršaji

26. 12. 2017.

- 26. decembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tuzilastvu, a u okviru teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije za prekršaje, održan treći dan obuke u okviru petog (V) Modula sa temom Carinski i poreski prekršaji. Predavač na modulu je g. Žarko Pavličić, sudija Višeg suda za prekršaje Crne Gore. Modulu je prisustvovala kandidatatkinja za sudiju za prekršaje.Ostale informacije