Inicijalna obuka za kandidatkinju za sudiju za prekršaje: održan drugi dan obuke u okviru Modula "Koncept prava/vladavina prava, organizacija i funkcionisanje pravosudnog sistema"

29. 01. 2018.

- 29. januar 2018. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tuzilastvu, a u okviru teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije za prekršaje, održan drugi dan obuke u okviru Modula sa temom »Koncept prava/vladavina prava, organizacija i funkcionisanje pravosudnog sistema«. Predavač na modulu je g.đa Nataše Radonjić, direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde. Modulu je prisustvovala kandidatatkinja za sudiju za prekršaje.
 
 

Ostale informacije