IV MODUL - Vanparnični postupak, drugi dan obuke

29. 12. 2017.

- 29. decembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru drugog dana obuke na modulu pod nazivom IV MODUL – Vanparnični postupak. Teme modula su: »Pokretanje postupka i stranke i vanparničnom postupku; razlike između parničnog i vanparničnog postupka; lišenje roditeljskog prava», a predavač je g.đa Ranka Vuković, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.

 

 Ostale informacije