Napredna obuka za državne tužioce, na temu: ‘’Odnosi sa javnošću’’

01. 08. 2016.

U Budvi, od 27. juna do 29. juna 2016. godine, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju - OEBS Misija u Crnoj Gori i Ambasadom SAD u Crnoj Gori tj. Biroom Stejt Departmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenja zakona /INL Program, organizovao naprednu obuku za državne tužioce, na temu: ‘’Odnosi sa javnošću’’. Predavači na obuci su bili domaći, regionalni i američki eksperti: g-din Goran Milić, novinar, g-đa Martina Mihordin, novinarka, glasnogovornica u Vrhovnom državnom tužilaštvu Republike Hrvatske, predavač na Pravosudnoj akademiji, g-din Mark Weinberg, službenik za odnose sa javnošću, Ambasada SAD u Podgorici, g-đa Dragana Unković, savjetnica za odnose s javnošću, Vrhovno državno tužilaštvo, g-din Miodrag Strugar, nezavisni konsultant za PR i komunikacije, g-đa Eleonora Albijanić, šef za odnose sa javnosti u Elektroprivredi CG. Konkretnije teme skupa bile su posvećene sledećim: Igre s riječima (Kako biti uvjerljiv?); Razumijevanje komunikacije – klasični mediji i društvene mreže; Tužilaštvo i mediji; Modeli i tehnike odnosa sa medijima; Verbalna i neverbalna komunikacija; Odgovoran rad Kancelarije za odnose sa javnošću; Praktične vježbe (izjave pred kamerom); Praktične vježbe (konferencije za štampu); Praktična vježba (Mini intervju); Praktične vježbe (pred kamerom); Vježba aktivnog slušanja. Obuci je prisustvovalo 19 učesnika

Ostale informacije