Obuka na temu: “Mjere tajnog nadzora u skladu sa Zakonom o ličnim podacima”.

26. 09. 2017.

- 26. septembra 2017. godine – Danilovgrad, Policijska akademija u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, organizovali zajedničku obuku za policijske službenike, državne tužioce i sudije na temu: “Mjere tajnog nadzora u skladu sa Zakonom o ličnim podacima”. Obuka je organizovana u skladu sa Akcionim planom za Pregovaračko poglavlje 23, mjera 2.2.1.18, za koju je primarno zadužena Policijska akademija, a sekundarno Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Predavač na obuci je bio g-din Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Obuci je prisustvovalo 5 predstavnika Tužilačke organizacije (3 državna tužioca i 2 savjetnika) i 3 predstavnika sudstva (sudija i 2 savjetnika).

 


Ostale informacije