Održan IX Modul Programa edukacije nosilaca pravosudne funkcije koji tu funkcije obavljaju manje od tri godine

12. 11. 2015.

- 12. i 13. novembar 2015. godine - Podgorica, Modul IX Programa edukacije nosilaca pravosudne funkcije koji tu funkcije obavljaju manje od tri godine. Modul IX se odnosio na građansku oblast, a konkretnije teme bile su: svojina i pravo na imovinu saglasno članu 1 Protokola 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; državina; tužbe za zaštitu svojine i državine. Predavači na ovom Modulu bile su sudije Vrhovnog suda CG, g-đa Dušanka Radović i g-đa Radojka Nikolić.

Ostale informacije