Održan seminar na temu: Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: instrumenti EU o međunarodnopravnoj pomoći i priznavanju stranih sudskih odluka

12. 10. 2015.

- 12. i 13. oktobar 2015. godine - Podgorica, Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u okviru projekta tehničke podrške Luksemburga Crnoj Gori, u saradnji sa EIPA-om (Evropski institut za javnu upravu) iz Luksemburga, organizovao seminar na temu „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: instrumenti EU o međunarodnoj pravnoj pomoći i priznavanju stranih sudskih odluka’’. Ovaj seminar predstavlja nastavak saradnje Centra i EIPA instituta i imao je  za cilj unapređenje razumijevanja i znanja nosilaca pravosudne funkcije o pravnim principima, različitim instrumentima, sprovođenju procedura i raznim materijalnim oblastima prava koje su dio pravnog sistema EU, kako bi bili pripremljeni za sprovođenje brojnih obaveza koje trenutno proizilaze iz primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kasnije iz punog članstva u Evropskoj uniji. Seminar je bio usmjeren na predstavljanje pravosudne i policijske saradnje koja je uspostavljena između zemalja članica EU u pojedinim specifičnim područjima krivičnog pravosuđa fokusirajući se uglavnom na prikupljanje dokaza, ali se takođe dotiče pitanja sprovođenja zakona, razmjene informacija i e-justice. Predavači na seminaru su bili eksperti Evropskog centra za sudije i pravnike - EIPA Instituta, g-din Virgil Ivan-Cucu,

Viši predavač i voditelj seminara i g-đa Roberta Ribeiro Oertel, Predavač. Konkretnije teme skupa bile su: Oblast slobode, sigurnosti i pravde; Opšti uvod u krivično pravo EU; Međunarodna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima; Instrumenti uzajamnog priznavanja – Evropski nalog za hapšenje; Instrumenti uzajamnog priznavanja - Evropski istražni nalog; Posebne oblasti kriminala – organizovani kriminal, terorizam, pranje novca; EU Agencje: Europol, Eurojust, Evropska pravosudna mreža, Evropski javni tužilac (I); EU platforme za razmjenu informacija u krivičnim predmetima EU E-Justice; Zajednički istražni timovi. Seminaru je prisustvovalo ukupno 20 učesnika (9 tužilaca i 9 predstavnika sudstva (2 sudija i 7 savjetnika), kao i 2 predstavnika Ministarstva pravde)

 

Ostale informacije