Organizovan III Modul Programa edukacije nosilaca pravosudne funkcije koji tu funkciju obavljaju manje od tri godine.

02. 07. 2015.

- 2. i 3. jul 2015. godine - Podgorica, Centar organizovao III Modul Programa edukacije nosilaca pravosudne funkcije koji tu funkciju obavljaju manje od tri godine. Modul III se odnosio na građansko pravo, a konkretnije teme istog su bile: donošenje presude; vrste presude; pisana izrada presude. Predavači su bile sudije Vrhovnog suda Crne Gore, g-đa Vesna Begović i g-đa Julka Badnjar. Modulu je prisustvovalo 16 sudija građanskih odjeljenja.Ostale informacije