Organizovan IV Modul programa obuke pod nazivom „TRENING TRENERA“

28. 09. 2015.

- 28. - 30. septembar 2015. godine - Podgorica, organizovan IV Modul programa obuke pod nazivom TRENING TRENERA“, u saradnji Centra za edukaciju, sa Projektom IPA EUROL (EU Rule of Law - Vladavina prava). Aktivnosti u okviru ovog Programa obuke nastavak su početne obuke koja je održana dana 19. i 20. novembra 2014. godine, u prostorijama Centra. Pomenutom treningu je prisustvovalo jedanaest (11) učesnika, i to iz reda sudija osam (8) i iz reda tužilaca tri (3).

 


Ostale informacije