Organizovan krivični modul obuke u okviru Programa za kontinuiranu obuku za sudije i državne tužioce za 2017. godinu, posvećen sledećim temama: Kontrola optužnice; Prethodno ispitivanje optužnog predl

04. 05. 2017.

 

- 4. i 5. maj 2017. godine - Podgorica, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju - OSCE Misija u Crnoj Gori, organizovao krivični modul obuke u okviru Programa za kontinuiranu obuku za sudije i državne tužioce za 2017. godinu, koji je bio posvećen sledećim temama: Kontrola optužnice; Prethodno ispitivanje optužnog predloga; Imovinsko pravni zahtjev i oduzimanje imovinske koristi. U uvodnom dijelu ispred organizatora seminara učesnike su pozdravili g-đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i g-din Dan Redford, zamjenik šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori.  Predavači na obuci su bili sudije Vrhovnog suda Crne Gore g-din Radule Kojović i g-din Petar Stojanović. Teme o kojima se govorilo i diskutovalo na skupu, bile su sledeće:  Optužnica i sadržaj optužnice; Kontrola optužnice; Odluke po osnovu kontrole optužnice; Žalba na odluku; Optužni predlog (sadržaj optužnog predloga; prethodno ispitivanje optužnog predloga; odluke po prethodnom ispitivanju optužnog predloga); Imovinsko pravni zahtjev u krivičnom postupku; Postupak za oduzimanje imovinske koristi. Obuci je prisustvovao 31 učesnik (16 državnih tužilaca i 15 sudija)

 


Ostale informacije