Organizovan seminar na temu: "Visokotehnološki kriminal"

05. 11. 2014.

- 5. i 6. novembar 2014. godine - Budva, Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju/OEBS Misijom u Crnoj Gori i Ambasadom SAD u Podgorici organizovao seminar na temu: ’’Visokotehnološki kriminal”. Seminar je imao za cilj sticanje i unapredjenje znanja sudija i tužilaca iz specifične oblasti kao što je visokotehnološki kriminal i elektronski dokazi, materijalnim i procesnim zakonima i međunarodnim instrumentima iz ove oblasti, novim tehnologijama, hitnim i efikasnim mjerama, kao i međunarodnom saradnjom po pitanju kompjuterskog kriminala. Imajući u vidu povećan broj krivičnih djela koja imaju elemente visokotehnološkog kriminala povećava se i potreba za edukacijom sudija i tužilaca i razmjenom iskustava među njima u rukovođenju predmetima  cybercrime-a. Predavači na seminaru su bili domaći i regionalni eksperti: g-din Branko Stamenković, posebni tužilac za visokotehnološki kriminal iz Beograda, g-đa Bojana Paunović, sudija Apelacionog suda iz Beograda, g-din Saša Živanović, šef odjeljenja za visokohnološki kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, g-din Žarko Pajković, zamjenik Osnovnog državnog tužioca u Kotoru, g-din Jakša Backović, viši inspektor za borbu protiv računarskog kriminala, g-din Adis Balota, profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran i g-din Nathaniel Kummerfeld, Američko Državno tužilaštvo u Tyleru/Teksas. Konkretnije teme bile su sledeće: Savremeni trendovi izvršenja krivičnih dela u sajber prostoru; Nacionalna bezbjednost-sajber bezbjednost; Krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka u nacionalnom zakonodavstvu i njihova usaglašenost sa  Konvencijonm računarskom kriminalu; Informaciona bezbjednost i uloga nadležnih državnih organa u Crnoj Gori; Primjena posebnih istražnih radnji i mjera u djelima visokotehnološkog kriminala;Primjena posebnih dokaznih radnji  u praksi Evropskog suda za ljudska prava; Prvo reagovanje na visokotehnoloski kriminal i specificnosti    istraga VTK; Paralelna istraga, medjunarodna saradnja i razmjena podataka; Načini izvršenja krivičnih djela visokotehnološkog kriminala u Crnoj Gori -primjeri iz prakse; Pristup SAD borbi protiv sajber kriminala sa fokusom na eksploataciju djece; Zloupotreba platnih kartica; Radionica praktičnih primjera za rješavanje VTK predmeta. Seminaru je prisustvovalo 36 učesnika (bez predavača i organizatora), od kojih 10 predstavnika Tužilačke organizacije, 11 predstavnika sudstva tj. sudija, 5 predstavnika Uprave policije i 10 predstavnika Advokatske komore.
 
 

Ostale informacije