Organizovana obuka na temu: “Djeca kao žrtve i svjedoci krivičnih djela – međunarodni instrumenti razvijeni u okviru UN''

04. 06. 2014.

- 4. - 6. juna 2014. godine, u Budvi / Bečići, Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG, Ministarstvo pravde Crne Gore i kancelarija UNICEF-a za Crnu Goru, organizovali su obuku na temu:“Djeca kao žrtve i svjedoci krivičnih djela – međunarodni instrumenti razvijeni u okviru UN''.
 
Pomenuta obuka predstvalja dio Projekta „Pravda za djecu“, koji implementira Ministarstvo pravde Crne Gore u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku Evropske unije. Aktivnosti projekta usmjerene su na obezbjeđivanje pune primjene Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. 
 
Cilj ove obuke je unapređenje znanja i vještina sudija i tužilaca iz oblasti dječije i sudske psihologije kako bi se smanjili svi oblici postupanja koji mogu negativno uticati na mentalno zdravlje djece, kao i poboljšao njihov položaj u krivičnom postupku.
 
Predavač na semiaru je bila g-đa Ingrid Van Welzenis, konsultant UNICEF-a.
 

 

Ostale informacije