Organizovana obuku za predavače – međunarodni standardi etičkog ponašanja i disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca.

07. 12. 2017.

- 7. i 8. decembar 2017. godine - Budva, Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u sklopu projekta ''Odgovornost u pravosudnom sistemu Crne Gore“ koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, organizovali Obuku za predavače – međunarodni standardi etičkog ponašanja i disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca. Obuku su vodili eksperti Savjeta Evrope: gđa Mjriana Visentin, pravnica i međunarodna ekspertkinja specijalizovana u oblasti ljudskih prava i antikorupcije i g. Tron Gundersen, obavljao funkciju tužioca, sudije i advokata i međunarodni ekspert u oblasti prava i pravosuđa. Obuci je prisustvovalo 6 učesnika (2 sudija Vrhovnog suda i predsjednik Osnovnog suda u Podgorici i 3 državna tužioca Vrhovnog državnog tužilaštva).

 Ostale informacije