Organizovna Obuka za zaštitu zviždača u krivičnom pravu

05. 12. 2017.

- 5. decembar 2017. godine - Podgorica, u saradnji Savjeta Evrope i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC – MNE) koji je dio Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, organizovna Obuka za zaštitu zviždača u krivičnom pravu. Obuka je imala za cilj da ojača kapacitete sudija i državnih tužilaca za primjenu pravnih odredbi o zaštiti zviždača. Takođe, obuka je bila prilika za predstavljanje Smjernica za zaštitu zviždača za sudije i tužioce, kao i da se predstavnici pravosuđa obuče za primjenu ovih Smjernica iz perspektive krivičnog prava. Smjernice će unaprijediti primjenu pravnih odredbi za zaštitu zviždača i doprinijeti sprovođenju preporuke Komiteta ministara (CMRec(2014)7E). Predavač na obuci je bio g. Gregor Pirjevec, ekspert Savjeta Evrope. Konkretnije teme obuke su bile sledeće: Uvod u Smjernice za zaštitu zviždača; Međunarodni standardi za zaštitu zviždača; Zaštita zviždača u Crnoj Gori i komparativna analiza nacionalnih sistema za zaštitu zviždača; Zaštita zviždača iz perspektive krivičnog prava i sudska praksa ESLJP; Praktična vježba: Analize slučajeva. Obuci je prisustvovalo 23 učesnika (7 sudijskih savjetnika, 5 državnih tužilaca, 6 savjetnika tužilaca i 5 predstavnika Agencije spečavanje korupcije).Ostale informacije