Radionica na temu: ’’Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija’’

26. 11. 2015.

- 26. i 27. novembra 2015. godine - Podgorica, Odeljenje za poslove rodne ravnopravnosti - Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Kancelarijom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX) i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, organizovao radionicu na temu: ’’Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija’’. Radionica je imala za cilj da pruži podršku nadležnim organima u preduzimanju adekvatnih mjera u sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u skladu sa Istanbulskom konvencijom ili Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Vlada Crne Gore ratifikovala i koja je stupila na snagu 1. avgusta 2014. Ciljna grupa radionice bili su: predstavnici/ce Ministarstva za ljudska i manjinska prava - Odjeljenja za rodnu ravnopravnost, predstavnici/ce Ministarstva rada i socijalnog staranja - centara za socijalni rad, predstavnici/ce Uprave policije, nosioci/teljke pravosudnih funkcija –tužioci/teljke, sudije/tkinje i predstavnici/ce nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija. Predavači na skupu su bili eksperti Evropske komisije iz zemalja članica Evropske unije, kao i domaći eksperti u ovoj oblasti: g-din Drago Spaić, Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja; g-đa Karolina Vrethem, Službenica za politiku rodne ravnopravnosti , Generalni direktorat Evropske Komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju; g-din Kristaps Petermanis, Administrativni agent  za rodnu ravnopravnost, Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE);  g-đa  Marjatta Hiekka, Pravna savjetnica i glavna pregovaračica za Istanbulsku konvenciju, Ministarstvo inostranih poslova, Finska;  g-đa Sanja Gospodinović, Policijska službenica za maloljetničku delikvenciju i zločine protiv maloljetnika/ca i porodice Krivični direktorat policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Hrvatska;  g-đa Barbara Stelmaszek, WAVE mreža – Žene protiv nasilja - Evropa, Austrija;  g-đa Nataša Međedović, Koordinatorka SOS telephone za žene i djecu žrtve nasilja - Nikšić; g-đa Milijana Čukić, Viša policijska inspektorka, Uprava policije; G-đa Vesna Krivokapić, zamjenica državnog tužioca,Osnovno državno tužilaštvo – Nikšić; g-đa Vesna Kovačević, sutkinja, Osnovni sud – Nikšić; g-đa Ana Kodrić, Policijska službenica za maloljetničku delikvenciju i zločine protiv maloljetnika/ca i porodice Krivični direktorat policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Hrvatska; g-đa Branka Žigante Živković, sutkinja, Viši sud za prekršaje Republike Hrvatske. Konkretnije teme o kojima se govorilo i diskutovalo na skupu, bile su sljedeće: Trenutno stanje u vezi implementacije Istanbulske konvencije u Crnoj Gori, i usvojene Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020); Kriterijumi EU u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i najnovije analize iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2015. godinu; Uloga Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost u pružanju podrške zemljama u procesu proširenja u ispunjavanju kriterijuma EU, naročito u vezi sa Istanbulskom konvencijom, i pregled IPA projekta za rodnu ravnopravnost; Iskustvo u vezi implementacije Istanbulske konvencije u Finskoj: put ka Istanbulu i aktivnosti nakon ratifikacije; Iskustva iz Hrvatske: među-institucionalna saradnja i zajednička uloga policije i centara za socijalni rad po pitanju podrške žrtvama nasilja u porodici i nasilja nad ženama; Iskustvo WAVE (Žene protiv nasilja - Evropa): NVO koje rade u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama - model za aktivnu saradnju sa državnim organima; Rezultati skoro uspostavljene nacionalne SOS linije (blizu 500 poziva za dva mjeseca): prijave nasilja i postupanja po istima od strane relevantnih ovlašćenja; Postupanja po prijavama nasilja od strane policijskih organa i Ministarstva rada i socijalnog staranja; Obezbjeđivanje adekvatnog procesuiranja i presuđivanja u slučajevima porodičnog nasilja i nasilja nad ženama; Ključni faktori u obezbjeđivanju adekvatnepolicijske  zaštite i praćenja u slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama: dobre prakse iz Hrvatske; Ključni faktori u obezbjeđivanju adekvatne presude u slučajevima porodičnog nasilja i nasilja nad ženama: najbolji primjeri iz Hrvatske i dr. Radionici je prisustvovalo ukupno 22 učesnika, od kojih 7 predstavnika Tužilačke organizacije (ODT CT i NK, zamjenici osnovnih DT 2 PG, NK, HN, BR), 9 predstavnika sudstva (2 savjetnika Višeg suda u PG;sudija i savjetnica Osnovnog suda PG; sudije osnovnih sudova NK i KO i 3 sudija za prekršaje PG) i 5 predstavnika Advokatske komore.

 


Ostale informacije