Seminar na temu 'Međunarodne finansijske istrage'

13. 03. 2017.


 

- 13. i 14. mart 2017. godine - U Budvi, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji i uz podršku Ambasade SAD u Podgorici tj. Biroa Stejt Departmenta za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenje zakona (INL Program), organizovao seminar pod nazivom "Međunarodne finansijske istrage". Seminar je imao za cilj da međunarodni, regionalni i domaći  stručnjaci podijele svoje znanje i iskustvo kada je u pitanju praćenje tokova novca i vođenje finansijskih istraga sa predstavnicima crnogorskog sudstva, tužilaštva i drugih domaćih institucija koje sprovode ili doprinose uspješnom sprovođenju finansijskih istraga. U uvodnom dijelu učesnicima skupa su ispred organizatora obratili g-đa Maja Milošević, direktorica Sekretarijata Centra i g-din Erik Larson, stalni pravni savjetnik u Ambasadi SAD u Podgorici. Predavači na seminaru su bili nacionalni, regionalni i međunarodni ekperti: g-din Erik Larson, stalni pravni savjetnik, Ambasada SAD u Podgorici; g-din Mirsad Crnovršanin, pravni savjetnik, Posebno odjeljenje za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine; g-đa Jovanka Krunić, stručni saradnik ekonomske struke, Specijalno državno tužilaštvo, Crna Gora; sudija Richard Gebelein, bivši državni tužilac i sudija, država Delaver; g-din Peter Dean, Kraljevska policijska služba Kajmanskih ostrva; g-din William Ramsay, Kraljevski policijski sastav Djevičanskih ostrva; g-din Jeff Palmer, Viši policijski savjetnik, Ambasada SAD u Podgorici; g-din Mark Vlasić, američki ekspert za povraćaj imovine. Seminar se odvijao kroz tri sesije čije konkretne teme su se odnosile na sledeće: Sesija 1: Regionalne perspektive u međunarodnim finansijskim istragama;Opšta načela međunarodne finansijske istrage; Međunarodne finansijske istrage u Bosni i Hercegovini sa naglasnom na istrage vezane za terorizam; Međunarodne finansijske istrage u Crnoj Gori; Sesija 2: Rad sa međunarodnim finansijskim centrima; Međunarodne finansijske istrage u SAD uključujući saradnju sa državom Delaver; Međunarodne finansijske istrage na Karibima uključujuči i uvod u pravni sistem Kajmanskih ostrva; Međunarodne finansijske istrage na Karibima uključujuči i uvod u pravni sistem Kraljevskih (Britanskih) Devičanskih ostrva; Sesija 3: Iskustvo SAD u međunarodnim finansijskim istragama i praktične vježbe; Međunarodne finansijske istrage u predmetima vezanim za opojne droge; Međunarodna saradnja i pomoć u operacijama vezanim za povraćajoduzete imovine, uključujući saradnju sa StAR (Povraćaj ukradeneimovine) Inicijativom u Vašingtonu; Prezentacija činjeničnog obrasca i praktična vježba; Praktična vježba: rad u 3 grupe. Seminaru je prisustvovalo 36 učesnika, od kojih 11 predstavnika Tužilačke organizacije (7 državnih tužilaca i 4 stručna saradnika), 6 sudija i 19 predstavnika drugih državnih institucija (Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za sprječavanje korupcije, Agencije za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Poreske uprave, Uprave za imovinu, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove).Ostale informacije