Seminar na temu:"Primjena savremenih forenzičkih standarda u pravosuđu" (prikupljanje dokaznog materijala, DNK analiza, uviđaj, PEH vještačenja)

23. 03. 2018.

- 22. i 23. mart 2018. godine – Podgorica, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u saradnji sa projektom Evropske unije EUROL 2 i Forenzičkim centrom iz Danilovgrada organizovao seminar na temu:"Primjena savremenih forenzičkih standarda u pravosuđu" (prikupljanje dokaznog materijala, DNK analiza, uviđaj, PEH vještačenja). Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz Forenzičkog centra: prof. dr Aleksandar Ivanović, dr Sandra Kovačević, mr Nikola Terić, Nikola Božović, zatim državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu Podgorica, g. Miloš Šoškić i italijanska ekspertica agažovana kroz EUROL 2 projekat gđa Paola de Simone, Tehnički direktor, Državna Forenzička policija Italije. Konkretnije teme o kojima se govorilo bile su sledeće: Uviđaj lica mjesta KD-a - savremeni aspekt; Postupanje sa dokaznim materijalom (sa naglaskom na postupanje sa dokazima u IT forenzici), forenzička analitika i kontrola kvaliteta u forenzici; Vještačenje i značaj pronadjenih tragova eksploziva, požara i droga; DNK vještačenja; Intrepretacija DNK dokaza i primjeri iz prakse; Značaj forenzike u radu tužilaca; Doprinos italijanske Forenzičke policije krivičnim istragama. Seminaru je prisustvovalo ukupno 22 učesnika (4 sudije, 6 sudijskih savjetnika, 10 državnih tužilaca i 2 tužilačka savjetnika).


Ostale informacije