Seminar na temu: „Zaštita potrošača“

10. 12. 2014.

- 10. decembar 2014. Godine – Podgorica, Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije CG u okviru projekta sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj/EBRD i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava/IDLO iz Rima, organizovao je seminar na temu: „Zaštita potrošača“. Seminar je bio organizovan kao praktična i interaktivna obuka zasnovana kako na domaćem zakonodavstvu, tako i na međunarodnim izvorima prava, te uporednopravnoj analizi ove oblasti, sa akcentom na slučajeve iz italijanske i evropske prakse. Predavači na seminaru su bili: g-din Gianlucca Seppe, ekspert Internacionalne organizacije IDLO iz Rima i g-din Zvezdan Čađenović, domaći ekspert u pomenutoj oblasti. Konkretnije teme bile su: Crnogorski pravni okvir za zašitu potošača; Pravni i institucionalni okvir EU politike o zaštiti potrošača; Nelojalna poslovna praksa – prvi dio - zakonske odredbe; Nelojalna poslovna praksa – drugi dio - studije slučaja: Finansijski sektor: smetnje u promjenii Sektor vazdušnog saobraćaja: utvrđivanje cijena i drugi ugovorni uslovi; Nepravični uslovi u potrošačkim ugovorima – prvi dio - zakonske odredbe; Nepravični sulovi u potrošačkim ugovorima – drugi dio - studije slučaja: Finansijski sektor: pravo izbora činidbe banaka (jus variandi); Nedavna dešavanja: Uredba o pravima potrošača; Kolektivne naknade potrošača: EU i nacionalni procesni mehanizmi. Seminaru je prisustvovalo 17 sedamnaest predstavnika sudstva.

Ostale informacije