Seminar pod nazivom: »PRAVNI POREDAK EVROPSKE UNIJE. INSTRUMENTI, KARAKTERISTIKE I FUNDAMENTALNI PRINCIPI PRAVA EU«

10. 11. 2017.

- 9. i 10. novembra 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilastvu, a u saradnji sa Institutom EIPA iz Luksemburga i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga, kroz Program tehničke podrške Crnoj Gori u jačanju kapaciteta i kvaliteta pravosuđa, održan je seminar pod nazivom: »PRAVNI POREDAK EVROPSKE UNIJE. INSTRUMENTI, KARAKTERISTIKE I FUNDAMENTALNI PRINCIPI PRAVA EU«. Ovaj seminar prvi je od sedam koje će Centar za istu grupu polaznika, sudija i tužilaca, organizovati kao modul u okviru Programa obuke o pravu EU, koji su izradili eksperti Instituta EIPA/Centra za pravnike i sudije iz Luksemburga. Predavači na skupu su bili g. Huan Diego Ramirez Cardenas Dias i g. Tomas Kramer, iz Centra za pravnike i sudije iz Luksemburga. Obuci je prisustvovalo dvadeset pet polaznika ovoga Programa: sudija, državnih tužilaca i savjetnika u tužilaštvima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 2
  • 3
  • 33Ostale informacije