Šesti dan obuke u okviru modula: Radnje dokazivanja

28. 12. 2017.

- 28. decembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru šestog dana obuke na modulu pod nazivom III MODUL - Procesno pravne teme, krivičnopravna oblast. Teme modula su: »Radnje dokazivanja: pretresanje stana, stvari i lica; saslušanje okrivljenog; svjedok; uviđaj i rekonstrukcija; vještačenje; primjena Zakona o DNK registru; fotografije i audio vizuelni snimci; mjere tajnog nadzora», a predavač je g. Miloš Šoškić, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.Ostale informacije