Specijalistička obuka za sudije i državne tužioce za maloljetnike

02. 03. 2018.

-27. februar – 2. mart 2018. godine – U Budvi, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Američkom Ambasadom u Podgorici tj. Biroom Stejt Departmenta za borbu protiv medjunarodne trgovine narkoticima i sprovodjene zakona – INL Program, organizovao specijalističku obuku za sudije i državne tužioce za maloljetnike. Cilj specijalističke obuke je bio obučiti novu grupu sudija i državnih tužilaca koji će postupati u predmetima gdje su maloljetnici počinioci, svjedoci i žrtve krivičnih djela. U uvodnom dijelu ispred organizatora skupa učesnicima su se obratile gđa Maja Milošević, direktorica Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i gđa Ana Grgurević, pravna savjetnica u Ambasadi SAD u Podgorici. Predavači na obuci su bile renomirane ekspertkinje iz regiona: gđa Gordana Buljan Flander, psihološkinja i direktorica Polikline djece grada Zagreba, gđa Lana Peto Kujundžić, sutkinja za maloljetnike Županijskog suda u Zagrebu, gđa Ivana Stevanović, ekspertica iz oblasti dječijih prava i gđa Nevena Vučković Šahović, međunarodna ekspertica iz oblasti dječijih prava. Konkretnije teme o kojima se govorilo i diskutovalo na obuci su bile: Djetinjstvo, ljudska prava i prava djeteta; Kartice prava; Djeca u konfliktu i u kontaktu sa zakonom – međunarodni standardi; Maloljetni počinioci krivičnih djela; Psihološki aspekt maloljetničke delikvencije; Djeca svjedoci i žrtve krivičnih djela: međunarodni standardi; Djeca, žrtve krivičnih djela; Trauma djece; Opšte mjere zaštite djeteta žrtve i međunarodni standardi; Pravosuđe po mjeri djeteta; Specifičnosti razvoja u adolescenciji; Mladji punoljetnici; Diverzione mjere u maloljetničkom pravosuđu Crne Gore; Priprema djece za ispitivanje; Forenzički intervju; Djeca učinioci i žrtve u praksi ESLJP: studija slučaja; Mjesto i uloga sistema socijalne zaštite u sistemu maloljetničkog pravosuđa Crne Gore (sa posebnim osvrtom na mjesto i ulogu Stručne službe i njenu povezanost sa sistemom socijalne zaštite). Obuci je prisustvovalo 28 učesnika, od kojih: 13 sudija, 10 državnih tužilaca, 2 predstavnika Stručne službe Višeg suda u Podgorici, 1 predstavnik Stručne službe tužilaštva, 2 savjetnika.

 


Ostale informacije