Sproveden 5-dnevni Regionalni program obuke na temu: ‘’Sudijske vještine’’

08. 06. 2018.

- 4. – 8. jun 2018. godine - Budva, GIZ - Regionalni Fond za jugoistočnu Evropu, u okviru projekta ‘’Jačanje regionalne saradnje institucija za obuku zemalja Zapadnog Balkana’’, u saradnji sa EIPA Institutom iz Luksenburga, organizovao 5-dnevni Regionalni program obuke na temu: ‘’Sudijske vještine – meke vještine’’ za izabrane sudije-učesnike Zapanog Balkana (po 3 predstavnika iz svake zemlje). Učesnici regionlne radionice su imali priliku dobiti pregled mekih vještina koje su potrebne u okviru sudskih vještina, što pokriva vještinu sudjenja u većem smislu, izvan formalnih zahtjeva proceduralnih pravila. Radionica se bavila različitim aspektima sudijskih vještina, uključujući efikasnu multikulturalnu komunikaciju u sudnici, upravljanje vremenom i stresom, retoriku, komunikaciju izvan sudnice, medijske vještine, percepciju slike u javnosti, etiku i druge teme. Obuka je imala za cilj da dovede učesnike do praktičnog razumijevanja relevantnosti i uticaja sudskih mekih vještina na svakodnevni rad sudija i pruži platformu za razmjenu iskustava, razmjenu informacija i profesionalno umrežavanje. Posredstvom Centra, obuci je prisustvovalo 4 sudija Osnovnog suda u Podgorici.


Ostale informacije