Studijsku posjetu za 10 crnogorskih sudija Evropskom sudu za ljudska prava

21. 11. 2017.

- 21. - 23. novembar 2017. godine - Strazbur/Francuska, Centra za demkratsku tranziciju (CDT) u okviru projekta ''Inicijativa za otvoreno društvo'', u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu,organizovao Studijsku posjetu za 10 crnogorskih sudija Evropskom sudu za ljudska prava. Polaznici studijske posjete su imali priliku da prisustvuju javnom saslušanju pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Berluskoni v. Italija, da se upoznaju sa radom i procedurama samog suda, kao i da razgovaraju sa samim sudijama Evropskog suda za ljudska prava.


Ostale informacije