Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

28. 04. 2017.

- 21. aprila i 28. aprila 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru Programa obuke o pravu EU modul pod nazivom: »SARADNJA IZMEĐU DOMAĆIH SUDOVA I SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE. OSVRT NA ODLUKU O PRELIMINARNOM PITANJU«. Predavač na modulu je bio Prof. dr Miloš Vukčević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran” u Podgorici. Modulu je prisustvovalo svih sedam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i tri kandidata za sudije.Ostale informacije