Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

11. 05. 2017.


- 11. maj 2017. godine - Podgorica, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru Programa obuke o pravu EU drugi dan obuke iz modula pod nazivom: »SUDSKA ORGANIZACIJA EVROPSKE UNIJE. SUD PRAVDE EU I ULOGA DOMAĆIH SUDOVA«. Predavač na modulu je bila g-đa Tatjana Ljujić, sudija Višeg suda u Podgorici. Modulu je prisustvovalo svih sedam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i tri kandidata za sudije.Ostale informacije