Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

12. 05. 2017.

- 12. maj 2017. godine - Podgorica, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru Programa obuke o pravu EU drugi dan obuke iz modula pod nazivom: »SARADNJA SUDOVA U GRAĐANSKOM I PRIVREDNOM POSTUPKU U EU«. Predavač na modulu je bio Prof. dr Miloš Vukčević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran” u Podgorici. Modulu je prisustvovalo svih sedam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i tri kandidata za sudije.Ostale informacije