Teorijski dio Programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce

08. 06. 2017.

- 8. jun 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke, održan u okviru obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dan obuke posvećen temi »Opseg i materijalnopravni domet konvencijskog prava«. Predavač na modulu je bio g-din Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Modulu je prisustvovalo svih osam polaznika ovoga Programa: četiri kandidata za državne tužioce i četiri kandidata za sudije (tri kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova i kandidat/kinja za sud za prekršaje).


Ostale informacije