Treći dan obuke, II MODUL - Procesno pravne teme, građanskopravna oblast

17. 11. 2017.

- 17. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu, a u okviru realizacije teorijskog dijela Programa inicijalne obuke za kadidate za sudije i kandidate za državne tužioce, održana predavanja u okviru trećeg dana obuke na modulu pod nazivom II MODUL - Procesno pravne teme, građanskopravna oblast. Teme modula su: »Pripremanje glavne rasprave; dostavljanje; pripremno ročište; ročište za glavnu raspravu; dokazi, izvodjenje dokaza i ocjena dokaza; zloupotreba procesnih prava i njeno sprječavanje », a predavač je g.đa Nataša Božović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Modulu je prisustvovalo četvoro polaznika Programa: tri kandidata za državne tužioce i kandidat za sudiju.

 
  • 1Ostale informacije